Pornstar Martini

Vodka – passionfruit – egg white